Oprava kanalizace

Posted by on 9.5.2019

Pokud nás požádáte o problém, jakým je oprava kanalizace, není možné uvedený problém paušalizovat, ale každý konkrétní projekt je třeba detailně posoudit a optimalizovat ve všech souvislostech.Výběr metody, kterou pro vás zvolíme, závisí obecně na rozsahu poškození potrubí, na druhu materiálu a profilu potrubí.
V současnosti existuje velká řada sanačních a rekonstrukčních metod při oprava kanalizace. K jejich realizaci je třeba provést geologický průzkum, geotechnické výpočty působení zemin, hydrogeologický průzkum.

Havarijní služba kanalizace pro vás!

Toto vše je třeba provést v dostatečném předstihu a rozsahu tak, aby bylo možné určit pořadí naléhavosti oprava kanalizace jednotlivých úseků a zajistit metodu sanace.